Kiisel Site

30 Eyl羹l 2013 Demokratikleme Paketi Maddeleri

Demokratikleme paketi kapsam覺nda, 繹ncelikle se癟im sistemini deitirmek i癟in 繹nemli bir ad覺m at覺yor; se癟im sistemini tart覺maya a癟覺yoruz. Siyasi Partilere devlet yard覺m覺n覺n kapsam覺n覺 deitiriyoruz. Devlet yard覺m覺 i癟in y羹zde 7 olan mevcut oran覺, y羹zde 3'e 癟ekiyoruz. Siyasi partilerin tekilatlanmalar覺na kolayl覺klar getiriyor, beldelerde tekilat kurma zorunluunu kald覺r覺yoruz. Siyasi partilerde iki kiiden fazla olmamak kayd覺yla e genel bakan覺 sistemini uygulama imkan覺 getiriyoruz. Siyasi...
30 Eyl羹l 2013
Umut
2.957 G繹r羹nt羹lenme