Kiisel Site

Memurlara Sicil Aff覺 Geliyor!

Daha 繹nce bir 癟ok konuda devlet taraf覺ndan bir癟ok konuda bir癟ok vatanda affedilmiti. Kimdi bunlar? niversite 繹rencileri, devlete vergi borcu olanlar, prim borcu olanlar, 2b arazilerini igal edenler v.s   imdi de aktif olarak 癟al覺makta olan memurlara ve eski memurlara sicil aff覺 geliyor, devlet memurunu affediyor. al覺ma Bakanl覺覺 taraf覺ndan y羹r羹t羹len 癟al覺ma kapsam覺nda 1995 y覺l覺ndan bu yana memur s覺fat覺 ile 癟al覺anlar覺n sicilleri tertemiz olacak. Tabi ki bu af b羹t羹n disiplin cezalar覺...
9 Ocak 2013
Umut
8.637 G繹r羹nt羹lenme

2013 Y覺l覺 Memur Maalar覺 Listesi

襤kibinon羹癟 (2013) senesi i癟in devlet memurlar覺na, 657 say覺l覺 devlet memurlar覺 kanununun 4\b maddesine g繹re 癟al覺an s繹zlemeli personele ve devlet memuru iken emekli olmu eski 癟al覺anlar覺n maalar覺na yap覺lacak zam oran覺 %3'd羹. Bir de enflasyon fark覺 olan 0.14 oran覺n覺da ekleyince yukarda bahsettiim maalara 2013 y覺l覺 ocak ay覺nda 3.14 zam gelmi olacak. Yap覺lan zam azd覺r ya da 癟oktur, memnun olanda var olmayanda.. Gelelim bundan 10 sene 繹ncesine; 2002 y覺l覺nda bir devlet memuru ne kadar maa al覺yord...
7 Ocak 2013
Umut
7.524 G繹r羹nt羹lenme