Kiisel Site

Memurlara Sicil Aff覺 Geliyor!

Daha 繹nce bir 癟ok konuda devlet taraf覺ndan bir癟ok konuda bir癟ok vatanda affedilmiti. Kimdi bunlar? niversite 繹rencileri, devlete vergi borcu olanlar, prim borcu olanlar, 2b arazilerini igal edenler v.s   imdi de aktif olarak 癟al覺makta olan memurlara ve eski memurlara sicil aff覺 geliyor, devlet memurunu affediyor. al覺ma Bakanl覺覺 taraf覺ndan y羹r羹t羹len 癟al覺ma kapsam覺nda 1995 y覺l覺ndan bu yana memur s覺fat覺 ile 癟al覺anlar覺n sicilleri tertemiz olacak. Tabi ki bu af b羹t羹n disiplin cezalar覺...
9 Ocak 2013
Umut
8.637 G繹r羹nt羹lenme