Kiisel Site

Hrant Dink suikastinde yeni gelimeler var

2007 y覺l覺nda Alperen ocaklar覺na mensup Og羹n Samast taraf覺ndan 繹ld羹r羹len gatezeci Hrant Dink'in davas覺nda fla bir gelime yaand覺. Tutuklu bulunduu Tokattan davan覺n savc覺s覺na mektup g繹nderen ihbarc覺, ailesinin can g羹venliinin salanmas覺 halinde cinayetle ilgili yeni bildiler verebileceini s繹yledi. Herhalde arkada, Hrant Dink'i 繹ld羹renlerin kendi ailesini de g繹z羹n羹 k覺rpmadan katledebileceinin fark覺nda. 襤hbarc覺 ah覺s yeni sorgulamas覺nda, Erhan Tuncel ve kendisinin suikast 繹ncesi Osmanbey / 襤stanb...
14 ubat 2013
Semih Samy羹rek
3.190 G繹r羹nt羹lenme

Hrant Dink ‘buraday覺z ahparig’ temas覺yla an覺ld覺

6 y覺l 繹nce bug羹n 繹ld羹r羹len gazeteci Hrant Dink; her y覺l olduu gibi Agos gazetesinin 繹n羹nde an覺ld覺. Bu y覺lki anman覺n ana temas覺 ise 'buraday覺z ahparig(kardeim)' oldu. Bu y覺l ki anma t繹reninde Beikta taraftar grubu ar覺 ve Cumartesi Anneleri de y羹r羹d羹. Binlerce kiiden oluan kalabal覺k grup 13:30 gibi ili meydan覺nda toplan覺p, Agos gazetesinin 繹n羹ne y羹r羹d羹. Grup y羹r羹y羹 s覺ras覺nda s覺k s覺k ''Hrant i癟in, adalet i癟in'' ve ''Hepimiz Hrant'覺z hepimiz Ermeniyiz'' sloganlar覺 att覺. Bu y覺l ...
19 Ocak 2013
Semih Samy羹rek
2.286 G繹r羹nt羹lenme

Yarg覺tay: Dink suikast覺 planl覺 ve 繹rg羹tl羹!

Yarg覺tay; Hrant Dink davas覺nda 襤stanbul 14. A覺r Ceza Mahkemesi'nin karar覺n覺n, ''San覺klar覺n at覺l覺 su癟lar覺 繹rg羹t羹n faaliyeti 癟er癟evesinde iledii'' gerek癟esiyle bozulmas覺n覺 istedi. 襤te Yarg覺tayCumhuriyet Basavc覺l覺覺'n覺n Hrant Dink cinayeti davas覺yla ilgili teblinamesi: ''Son eylemin s覺radan bir adam 繹ld羹rme eylemi olmad覺覺, dosyadaki eylemlerin, devletin birlik ve b羹t羹nl羹羹n羹 bozmak, otoriteyi zaafa uratmak, kamu d羹zenini bozup 羹lkede kaos, kargaa ve g羹vensizlik ortam覺 oluturmak,...
10 Ocak 2013
Semih Samy羹rek
2.192 G繹r羹nt羹lenme