Kiisel Site

襤nfaz Koruma Memurundan Anlaml覺 iir

G羹m羹hane E Tipi Kapal覺 Ceza 襤nfaz Kurumunda, 襤nfaz Koruma Memuru olarak 癟al覺an Ayhan BAYRAM' 覺n kaleminden 癟覺kan mesleki bir iir.. C.T.E. GENEL MDRL VE ADALET BAKANLIINA AIK MEKTUP Arz edeyim sorun 癟oktur k覺saca Say覺n Genel M羹d羹r Say覺n Bakan覺m Uygun olsun hukuk hak ve mizaca Say覺n Genel M羹d羹r Say覺n Bakan覺m Mahk羶m 癟oald覺k癟a deiti iler Kuruma girmeden bizde dert balar Kimi tehdit eder kimisi iler Say覺n Genel M羹d羹r Say覺n Bakan覺m Alttan mahk羶m d繹ver yukardan amir...
16 Aral覺k 2015
Umut
2.772 G繹r羹nt羹lenme