Kiisel Site

iecam 襤癟ilerinin Son Durumu

iecam i癟ileri bir s羹redir eylemdeydiler. 襤stanbuldaki fabrika i癟in kapat覺lma karar覺 al覺nm覺 ve Eskiehir'e ta覺nmas覺 planlanm覺t覺. Yaln覺z fabrika ta覺nacak ama yakla覺k 430 i癟i iten 癟覺kar覺lacakt覺. Bu 430 i癟ide biz yerimizi yurdumuzu b覺rak覺p, sizin uygun g繹receiniz fabrikan覺n bulunduu ehre g繹癟 edebiliriz, t羹m sosyal ve yerleik hayat覺m覺z覺 isiz kalmamak ad覺na deitirebiliriz diyorlard覺. Olumlu yan覺t alamay覺nca eyleme balad覺lar, yeni y覺la da aileleri ile birlikte fabrikalar...
10 Ocak 2013
Umut
3.390 G繹r羹nt羹lenme

2013 Y覺l覺 Memur Maalar覺 Listesi

襤kibinon羹癟 (2013) senesi i癟in devlet memurlar覺na, 657 say覺l覺 devlet memurlar覺 kanununun 4\b maddesine g繹re 癟al覺an s繹zlemeli personele ve devlet memuru iken emekli olmu eski 癟al覺anlar覺n maalar覺na yap覺lacak zam oran覺 %3'd羹. Bir de enflasyon fark覺 olan 0.14 oran覺n覺da ekleyince yukarda bahsettiim maalara 2013 y覺l覺 ocak ay覺nda 3.14 zam gelmi olacak. Yap覺lan zam azd覺r ya da 癟oktur, memnun olanda var olmayanda.. Gelelim bundan 10 sene 繹ncesine; 2002 y覺l覺nda bir devlet memuru ne kadar maa al覺yord...
7 Ocak 2013
Umut
7.524 G繹r羹nt羹lenme