Kiisel Site

Namaz覺 Yaymak zerine..

Cen璽b-覺 Hakk覺n Ehline namaz覺 emret.., buyruunu, baz覺lar覺, Nebi (s.a.v.)in akrabalar覺na hamlederken, baz覺lar覺 da bunu, dinine mensup olan herkese manas覺na alm覺lard覺r. Cen璽b-覺 Hakk覺n ona sebat ederek devam eyle buyruuna gelince, bununla, Sen onlara emrettiin gibi, bu ie bilfiil kendin de devam et 羹nk羹, yapmak suretiyle vaz ve nasihatta bulunmak, s繹ylemek suretiyle nasihatta bulunmaktan daha m羹kemmel ve daha etkilidir. Hz. Peygamber (s.a.v.), bu ayet nazil olduktan sonra her sabah...
25 ubat 2016
Umut
2.264 G繹r羹nt羹lenme