Kiisel Site

N.. davas覺n覺n utan癟 paradoksu

  N.. Mardin'de 2002 y覺l覺nda, 13 ya覺ndayken 24 'erkek' taraf覺ndan tecav羹ze urad覺. Hissettiklerini hi癟 birimizin bilemeyecei bir k覺z N.. ve davas覺 tam 10 y覺l s羹rd羹 yerel mahkemede. 覺kan sonucu Yarg覺tay bozunca tekrar yarg覺lanmaya balad覺 24 'erkek'. Davada 25 san覺k var. Bunlar覺n 5'i tutuklu. Dier 20 san覺k, 13 ya覺ndaki bir k覺za tecav羹z eden dier 20 san覺k, d覺ar覺da ve durumaya da gelmediler. San覺klara 5le 9 y覺l aras覺nda deien cezalar verildi. Bu cezalar sayesinde g羹zel 羹lkemizde ...
16 Ocak 2013
Semih Samy羹rek
2.724 G繹r羹nt羹lenme