Kiisel Site

Siyasal Katılma Nedir, Nasıl Olur?

    İktidarın halka dayandırılması fikrinin yaygınlaşması ile birlikte geniş halk kitlelerinin politka alanında daha ön plana çıktıkları görülür. Batıda eski dar sosyal kadroların parçalanarak siyasi hayatın sokaktaki alanı da içine alacak şekilde genişlemesi, bazı yazarlarca ‘kitlelerin başkaldırısı’ olarak yorumlanmıştır.Günümüzde, rejimin ideolojik ve kurumsal yapısı ne olursa olsun halk unsuru bu yapının en önemli dayanak noktası yapılmak istenmektedir. 1) Kavramın Açıkl...
21 Şubat 2013
Semih Samyürek
10.649 Görüntülenme