Kiisel Site

TODA襤DE L襤SANSST PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

TODA襤E veya T羹rkiye ve Orta Dou Amme 襤daresi Enstit羹s羹, 1958 y覺l覺nda 7163 say覺l覺 Kanunla kurulmu amme idaresi enstit羹s羹d羹r. Kamu y繹netimi alan覺nda 繹zellikle kamuda 癟al覺anlara y繹nelik olarak 襤ktisadi ve 襤dari Bilimler b繹l羹mleri mezunlar覺na y羹ksek lisans ve doktora seviyelerinde eitim vermektedir. Tezli Y羹ksek Lisans program覺, 繹renim s羹resi d繹rt d繹nem olup program en 癟ok alt覺 d繹nemde tamamlan覺r. renci, d繹nemler aras覺nda dengeli olmak 羹zere, g羹nd羹z programlar覺nda en az toplam 30 kredi kar...
19 Nisan 2017
Umut
3.070 G繹r羹nt羹lenme