Kiisel Site

Valiler Kararnamesi – 1 Haziran 2016

1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yay覺mlanan Valiler Kararnamesine g繹re, eski g繹revleri ve yeni g繹revleri aa覺daki listede yer alan g繹rev da覺l覺m覺 u ekildedir. ADI VE SOYADI ESK襤 GREV襤 YEN襤 GREV襤 Mustafa BYK Adana Valisi Merkez Valisi Hakan Yusuf GNER Afyonkarahisar Valisi Merkez Valisi eref ATAKLI Aksaray Valisi Merkez Valisi Muammer TRKER Antalya Valisi Merkez Valisi 襤brahim Halil OMAKTEK襤N Amasya Valisi Merkez Valisi Kemal C襤R襤T Artvin Valisi ...
1 Haziran 2016
Umut
2.657 G繹r羹nt羹lenme