Kiisel Site

Siyasal Katılma Nedir, Nasıl Olur?

21 Şubat 2013 | Yazar: Semih Samyürek | Henüz yorum yapılmamış | 10.638 Görüntülenme

 

1344424571

 

İktidarın halka dayandırılması fikrinin yaygınlaşması ile birlikte geniş halk kitlelerinin politka alanında daha ön plana çıktıkları görülür. Batıda eski dar sosyal kadroların parçalanarak siyasi hayatın sokaktaki alanı da içine alacak şekilde genişlemesi, bazı yazarlarca ‘kitlelerin başkaldırısı’ olarak yorumlanmıştır.Günümüzde, rejimin ideolojik ve kurumsal yapısı ne olursa olsun halk unsuru bu yapının en önemli dayanak noktası yapılmak istenmektedir.

1) Kavramın Açıklanması ve Katılımın Boyutları

Siyasal katılma,toplumun üyesi olan kişilerin siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını belirleyen bir kavramdır. Bunu sadece seçimlerde oy kullanmaktan ibaret sanmak yanlış bir tutum olur. Bazı insanlar sürekli politikayla ilgilenirken bazıları ise hiç uğraşmaz. Bu bağlamda Aristo’nun ‘İnsan siyasal bir yaratıktır.’ Sözü, ancak bir ölçüde ve geniş anlamıyla bütün insanların siyasal topluluklar içinde yaşamlarını ifade etmesi yönünden doğru olabilir. ABD’li siyaset bilimcisi Robert Dahl, siyasal katılmanın boyutlarını :

– ilgi

– önemseme

– bilgi

– eylem

olarak sıralıyor. İlgi; siyasal olayları izleme. Önemseme; siyasal olaylara önem verme. Bilgi; olaylar ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma. Eylem; siyasal olaylara aktif olarak katılma. Bu 4 unsur birbiriyle yakın ilişki içindedir. Bunlar arasında yoğunluk bakımından bir kademelendirme yapmak mümkündür. En altta gazete, dergi vs ile siyasal olayları izleme, mitinglere katılma, özel sohbetlerde siyaset tartışma var. Bu insanlar bir nevi siyasi sahnenin seyircisidir. Bunun daha ötesinde orta kademede siyasal olaylar karşısında açıkça vaziyet alarak eyleme geçme durumu söz konusudur. Siyasal katılımın en ileri kademesi doğrudan doğruya olayların içinde bulunmaktır. siyasi parti yöneticiliği yapmak gibi.

Bu davranışlar normal demokratik katılma yollarıdır. Ayaklanma, silahla yönetimi değiştirme, darbe, terör vs ise legal davranışlar içine girmez.

2) Siyasal Katılmada Farklı Davranışlar
Kişilerin siyasal sistem karşısında davranışlarını etkileyen bir çok unsur vardır. Psikolojik unsurlar içindekilerden en önemlisi etkinlik duygusudur. Bu duygu, kişinin kendi davranışlarıyla çevresindekileri ve olayların akışını etkileyip etkileyemeyeceklerine olan inançlarını tanımlar. Robert Dahl Siyasal katılma açısından toplumu 4’e ayırır:

– siyasal olmayanlar

– siyasal olanlar

– iktidarı isteyenler

– iktidar olanlar

İktidarı isteyenler ve iktidar olanlar azınlık grubu oluşturur. Siyasal olmayanlar ilgisizdirler. Olaylara katılmazlar.

3) Politikadan Uzaklaşma Olayı Karşısında Mıyız?

Politikadan uzaklaşmayı bir varsayım olarak ortaya koyanlar olayın nedenlerini de ortaya koymuşlardır. Bu durumun en önemli nedeni insanların gelir düzeyleri arttıkça politikadan uzaklaşmalarıdır. Batıdaki proleteryanın eskisi kadar militan olmaması da bu duruma güzel bir örnektir. Bir diğer sebep ise şudur: Batıda sorunlar gitgide karmaşıklaşmakta ve bu nedenle insanlar işi konunun uzmanlarına bırakmak istemekte. Bugün siyasal katılmada bir azalma yoktur ama siyasal katılma yollarına değişiklikler söz konusudur. Bugün sendikalar sivil toplum örgütleri televizyon vs yayılmışlardır. Toplumda karar ve etki merkezleri çoğalmıştır. Bu yüzden depolitizasyon yerine politizasyondan söz etmek belki daha doğru olur.

Değişik anlamıyla depolitizasyon: toplumda kendiliğince beliren değil devlet tarafından bilerek ve belli amaç(lar) adına yapılan bir etki olarak tanımlanır. Bazı rejimler vatandaşların politika ile fazla ilgilenmesini istemezler. Bunun için politikanın alanını daraltıcı bazı önlemler alırlar. Bu nedenle politikadan uzaklaşma değil politikadan uzaklaştırma demek daha doğru olur.

 

Benzer Yazılar

27 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde Resmi Gazetede yayınlanan yeni Bakan Yardımcıları: -Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Ali Çelik -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Orhan Yegin -Gümrük ve Ticaret Bakan...
İnsana olan yatırımın en iyi yatırım olduğu bilincinde kendini milletin çıkarlarına ve devletin bekasına adamış genç diplomatlar yetişiyor. Bilgili, donanımlı, duruş sahibi ve insan temelinde birleşmiş gençler ülkemizin her yanında günden güne artıyor. İnsan yetiştirme konusunda ülkemizin gençlerine adeta bi...
     25.12.2013 Tarihinde Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN' ın akşam saatlerinde köşke çıkması bekleniyordu, fakat Başbakan son anda Başbakanlık resmi konuta gitti ve köşke çıkış durumu ertelenmiş oldu. İlerleyen saatlerde ise Sn. Başbakan, yeni kabine listesi ile Çankaya Köşküne gitti ve köşk çıkışında b...

Yorumlar