Kiisel Site

TODAİDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

19 Nisan 2017 | Yazar: Umut | Henüz yorum yapılmamış | 3.071 Görüntülenme

TODAİE veya Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1958 yılında 7163 sayılı Kanunla kurulmuş amme idaresi enstitüsüdür. Kamu yönetimi alanında özellikle kamuda çalışanlara yönelik olarak İktisadi ve İdari Bilimler bölümleri mezunlarına yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim vermektedir.

Tezli Yüksek Lisans programı, öğrenim süresi dört dönem olup program en çok altı dönemde tamamlanır.
Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, gündüz programlarında en az toplam 30 kredi karşılığı
10 ders, akşam programlarında en az toplam 27 kredi karşılığı 9 ders almak zorundadır. Bahar Döneminde
kredisiz bir seminer dersine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Başka bir tezli yüksek lisans programına
kayıtlı olanlar, tezli programı tercih edemezler.
Tezsiz Yüksek Lisans programı, öğrenim süresi, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki dönem, en çok üç dönemdir.
Tezsiz programda öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere gündüz programlarında en az toplam
36 kredi karşılığı 12 ders, akşam programlarında en az toplam 33 kredi karşılığı 11 ders almak
zorundadırlar Gündüz ve akşam programlarındaki öğrenciler kredisiz bir dönem projesi dersi almalıdırlar.

Programlar ve kontenjanlar 2017 yılı için şu şekildeki gibidir;

Başvuru Şartları ise;

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak,
-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak. (Yüksek lisans programlarına çalıştığınız kurum
itibariyle başvurup başvuramayacağınızı belirlemek için Başbakanlık web sayfasında yer alan kurum
ve kuruluşları kontrol ediniz.)
-Dört yıllık lisans öğrenimi diplomasını aldıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya
kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dâhil) fiili olarak çalışmış
olmak, (Süre hesabında programın öğretime başladığı tarih esas alınır. 2017-2018 Akademik
Takvimine göre 18 Eylül’de dersler başlayacağı için 18 Eylül 2013 tarihinden önce lisans (4 yıllık)
diplomasının alınmış olması ve aynı zamanda kamu hizmetine başlanmış olması gerekir. Eğer lise
mezunu olarak kamuda çalışmaya başlamış ve kamuda çalışıyorken lisans mezunu olmuş iseniz lisans
mezuniyet tarihinizden sonraki hizmet sürenizin 4 yıl olması gerekir. Kamuda çalışmaya başlayalı 8 yıl
olsa dahi eğer lisans mezuniyetinden sonraki hizmetiniz 2 yıl ise başvuru koşullarını sağlamamış
olursunuz.)
-Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak, (18 Eylül 1972’den sonra doğanlar başvuru
yapabilir.)
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES/e-ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en
az 55 puan almış olmak. (ALES puanının geçerlik süresi 3 yıldır. 2017 Mayıs ALES puanı kabul edilir.)
-Giriş sınavlarında başarılı olmak,
-Gündüz programlarına devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu
belgelemek. (Gündüz programlarında öğretim süresinin birinci akademik yılında ücretli izinli sayılacak
adaylar, izinlerini kurumlarından kendileri alacaklardır. Akşam programları için bu belge
aranmamaktadır).
-Akşam programlarına başvuru için, başvuru sırasında Ankara il sınırları içinde çalışıyor olmak.
-Başka bir üniversitede kamu yönetimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi alanlarında halihazırda
herhangi bir tezli ya da tezsiz lisansüstü eğitim programına kayıtlı olanlar ya da mezun olanlar, Kamu
Yönetimi (Gündüz) ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapamaz, kayıt
yaptıramaz, programa devam edemez.
-Aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden sonra program değişikliği
yapılamaz. Aday, öğrencilik hakkı kazanması durumunda kayıt yaptırdığı yüksek lisans programından
başka bir programa geçiş yapamaz.
-Adaylar, örnek beyanı (s.13) çıktı alıp imzalayarak Başvuru Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar
getirecekleri belgelerle birlikte teslim etmelidirler.
-Bu broşür ve TODAİE web sayfasında “Genel” başlığı altında “Yönetmelik ve Yönergeler” bölümünde
yer alan “TODAİE Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” dikkatlice okunmalıdır. Başvuru koşullarını
sağlamıyorsanız, başvurunuz onaylanmayacaktır.

Etiketler : ,

Benzer Yazılar

Son zamanlarda Yüksek Lisans yapma arzu ve isteği içinde olanların sayısı bir hayli arttı. İster hali hazırda çalışanlardan isterse yeni bitirmiş olduğu üniversite bölümünün üzerine hemen yüksek lisans yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Devlet Memuru ya da özel sektör çalışanı kişilerin bu ...
ALES SINAVI HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUYOR? 1- ALES'te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır. ALES...
18 Haziran 2017 Pazar günü yapılan LYS Edebiyat sınavında çıkan devriye kelimesi, sınava katılanlar arasında merak uyandırdı.Tasavvuf insanoğlunun varoluşunu anlatan şiirler için kullanılan devriye terimi, devretmek anlamına gelmektedir. Devir kuramında kainatın ve insanın Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a döndüğü...

Yorumlar